Gending Janger

Kumpulan Gending Janger berikut diambil dari teks gending janger BP7 Kabupaten Tabanan


GENDING-GENDING JANGER
BP7 KABUPATEN TABANAN

1. Pangaksama

1.1. a. Sinampura atur titiang ring para sameton samian,
Niki janger saking Kabupaten Tabanan,
Lintang tuna wau pisan paplajahan.

b. Amunika jaga napi punika malih panjangang,
Kirang langkung antuk titiang mangaturang,
Sueca ugi ida dane ngampurayang.

2. Papeson

Janger

2.1. Ngiringke dabdabang masolah nemangkin (2x)
Apang adeng alon rarase ngenyudang ati (2x)

2.2. Pamulune nyandat gading (2x)
Langsing lanjar mangedanin,
Inggak-inggek sada nayog (2x)
Makenying kenyunge manis,
Nyeledet ngenyudang ati (2x)

Kecak

2.3. Dong dabdabang mangkin masolah (2x)
Anak liu rauh manonton (2x)
Dong becikang nabuhang igel (2x)
Lempung lembut magoleran,

3. Nabdab tegak

3.1. Ida dane sami, sane rauh mangkin,
Ngiring sinarengan, ngamargiang Pancasila.

4. Pategakan dan Lakon

4.1. Dong dabdabang laksanayang Pancasila,
Miwah Undang-Undang Dasar empat lima,
Punika dasar negara,
Sareng sami nuju negara raharja.

4.2. Pe Empat Eka Prasetia Pancakarsa,
Panuntun idup para warga negara,
Maberaya, manegara lan magama,
Apang pada saling asah, saling asih, sarpana ya.

4.3. Gotong royong sareng sami ngamargiang,
Pada girang ngelaksanayang,
Pembangunan lima tahun,
samian bidang kawangun,
Nuju tata tenteram kerta raharja,
Adil makmur, adil makmur
Madasar ban Pancasila.

4.4. Pemimpin pola panutan masyarakat,
Lambang nilai luhur moral Pancasila,
Berwibawa, mawas diri, sederhana,
Jujur, penuh pengabdian pada nusa.

4.5. a. Pancasila adalah dasar negara,
Jiwa dan kepribadian bangsa kita,
Falsafah serta pandangan hidup bangsa,
Petunjuk dalam mencapai sejahtera,

b. Pancasila, perjanjian luhur bangsa,
Serta tujuan seluruh bangsa kita,
Untuk mencapai adil-makmur merata,
Di dalam wadah negara yang merdeka.

c. Mari kita mengamalkan Pancasila,
Tiga enam butir sebagai pegangan,
Selalu selaras, seimbang, serasi,
Bersama kita mengendalikan diri.

4.6. Truna-truni pada magirang-girangan,
Masuka rena saling enyor majangeran,
Lanang istri masuka rena,
Pada girang majangeran,
Onde-onde saking Tabanan,
Niki janger paplajahan.

4.7. a. Sapamadeg sang wicaksana,
Ngamel jagat ida sami,
Jagate gemuh raharja,
Dening ida tan lempas ring Undang-Undang Dasar,
Miwah dasar negarane Pancasila.

b. Uduh paman panjak ingwang,
Krana paman tangkil makejang,
Apa ada ne saratang,
Dewa Agung, sasuhunan titiang,
Wenten meseh sakti lintang,
Tan sida antuk ngasorang.

c. Yening saja buka keto,
Eda paman sumangsaya,
Ada pustaka utama,
Pancasila, jaya sakti,
Sida ngeseng corah sami,
Ane ngaletehin gumi.

5. Penutup

5.1. Rauh driki jangere ngiring puputang,
Kirang langkung antuk titiang mangaturang,
Sueca ugi ida dane ngampurayang,
Benjang pungkur jangere malih lanturang.tembang : Janger
kata-kata: oleh I Wayan Sutedja

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2008 - Widya Sastra - is proudly powered by Blogger