Pupuh Dangdang/Amad

PUPUH DANGDANG/AMAD

1. Lampah dabdab alon sada milpil, luwung kadi, mêraké masolah, mangilêhin têlagané, madaging tunjung tutur, tunjung ijo ditu manyanding, tunjung dadu tunjung abang, tunjung nila ditu, saroni lan kêmbang kêrtas, kêmbang taram, kamoning tanguli gênding, drona bujaga puspa.
2. Tunjung rijasa ditu manyanding, sêkar sémpol, klawan kêmbang jênar, sulatri lan pudak mangké, sandat lan pucuk susun, pucuk andong lawan kanyiri, lirgulané mangayon, soka pacar galuh, rijasa lawan angsana, ratna abang, jêmpiring anggrék gêringsing, trikancu lan subita.
3. Kayu mas kalawan kayu puring, mangidêrin, têpining talaga, pandan harum pandan sariné, sasak lan mênuh, sangga langité ngarobin, kêmbang sanja rimawa, bayêm sêkar bakung, éndah warnannya punika, katon olih, bramara ditu manyanding, rawit sakadi sastra.
4. Babaturané slaka wilis, mapapêlok, mas tatunjungan, êndih murub sasocané, mirah wintên lan windu, babataran mas mawukir, mapapalihan solas, lancung sari luwung, mawukir masasulaman, mas masoca, kadi bintang pakurining, murub tan péndah suwargan.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

Copyright © 2008 - Widya Sastra - is proudly powered by Blogger